download Pdf Apunts d'àlgebra lineal (Materials) – Albawater.co

En aquesta obra es fa una presentaci clara i directa de les t cniques m s b siques d lgebra lineal Amb un llenguatge especialment adre at als estudiants, s introdueixen els conceptes d una manera planera, posant l mfasi en els aspectes m s funcionals i instrumentals de les t cniques lineals En una primera part es practiquen diferents t cniques de manipulaci de matrius, que constitueixen el fonament b sic del curs En una segona part, m s abstracta, s estudien els espais vectorials i les aplicacions lineals, que s n els conceptes que millor modelitzen els fen mens lineals El text acaba utilitzant aquesta maquin ria abstracta per obtenir t cniques de diagonalitzaci de matrius, d s freq ent en molts processos cient fics i tecnol gics Les notes incorporen una extensa col lecci de problemes proposats i la resoluci completament desenvolupada de diversos exercicis