read online Audiobooks Kıyamete Kırk KalaAuthor Cemal Safi – Albawater.co

Cemal Safi nin genel olarak tek d rtl k halindeki iirlerinin bulundu u eseridir y l nda yaln zcaadet bas lm t r


10 thoughts on “Kıyamete Kırk Kala

  1. Efe Karabulat Efe Karabulat says:

    Cemal Safi yi ok sevdi imi incelemelerimi takip edenler yakinen biliyordur Ne var ki K yamete K rk Kala dan pek lezzet alamad m Di er kitaplardaki kadar kaliteli iirler yoktu Zaten iirlerin o u tek d rtl kten ibaretti Sanki yay nevi di er 3 kitaba giremeyecek iirleri bu kitapta toplam gibi hissettiriyor okurken.Cemal Safi okumaya aman bu kitapla ba lamay n B t n iirleri b yle zannedip so ur, sebepsiz yere iyi bir T rk airi skalars n z.


  2. Can Ahmet Fidan Can Ahmet Fidan says:

    Cemal Safi demem yetiyor Ba ka bir ey s ylemeye gerek yok duymuyorum.